началоуслугистатиивръзкиинформация


АПАРАТ BIA-101

за провеждане на тест
ОСНОВЕН МЕТАБОЛИЗЪМ

Чрез тест основен метаболизъм определяме:АПАРАТ BIA-101
- Нивото на общото количество вода в организма
- Вътреклетъчната и извънклетъчната вода
- Отношението натрий/калий
- Количеството на мазнините в тялото (свободни и свързани)
- Общата мускулна маса
- Индивидуалния тип на метаболизма (белтъчен или въглехидратен)
- Дневния енергиен баланс

Провеждане на теста
- Отнема не повече от две минути
- Няма противопоказания за провеждането
- Провежда се в покой, в никакъв случай след физическо натоварване, при стайна темепература; в последните два часа преди провеждането на теста да не се консумират храна, кафе или кофеиносъдържащи напитки

Резултати
- Чрез "компютърен модел" веднага получаваме нужната информация и можем да предложим хранителен режим в зависимост от целите;
- Може да се сравняват резултатите от два и повече теста на един човек;
- Изготвяне на индивидуален хранителен режим на базата на получените резултати (над 1000 различни менюта от средиземноморската и балканска кухня с точното разпределение на белтъчини-въглехидрати-мазнини);

BMI Calculator
    Височина:  см. 
              Тегло:  кг. 
 
     
  
    Вашият BMI e:
          ИЗМЕРВАНЕ ЧРЕЗ BODY MASS INDEX (BMI)
        КЛАСИФИКАЦИЯ        BMI (kg/m.m)        Риск
             
      Физиологични нива        18.5 - 24.9
      Наднормено тегло          > 25.0           Среден
      Затлъстяване 0            25.0 - 29.9        Повишен
      Затлъстяване І            30.0 - 34.9          Висок
      Затлъстяване ІІ            35.0 - 39.9         Тежък
      Затлъстяване ІІІ             > 40.0         Много тежък

                                                  WHO,2004   
              

Различни са подходите при определяне степента на затлъстяване и наднормено тегло.
В нашата практика като един от показателите за оценка степента на затлъстяване, ние от екипа на Панацея използваме Body Mass Index. Получените резултати са само част от нашата обща стратегия за определяне степента на затлъстяване и наднорменото тегло. Този индекс заедно с резултатите от тест основен метаболизъм се използват като основа за изработване на индивидуален хранителен Изследване на метаболизъмрежим.

Чрез апарата BIA и софтуер, разработен специално за нашата програма ние от екипа на Панацея, определяме какъв тип е Вашия метаболизъм (белтъчен или въглехидратен), какъв е Вашия дневен енергиен баланс, нивото на водата във Вашете тяло (в това число вътреклетъчната и извънклетъчната вода), отношението натрий/калий, мускулната маса. На тази база изготвяме хранителен режим, съобразен с Вашите потребности и отчитащ особеностите на Вашия организъм.

BIA - NomogramНа тази схема графично са представени обобщените резултати от теста. Всеки (не е необходимо да има медицинско образование) може да разбере какви са неговите показатели. Обобщените резултати от теста се представят под формата на точка, разположена в различните части на координатната система.
Точка попаднала в:
- поле с бял цвят - определя нивото на общата вода в организма
- поле с жълт цвят - определя степента на затлъстяване/ липса на мускулна маса
- поле с червен цвят - наднормено тегло
- поле със син цвят - силно развита мускулатура
- поле със зелен цвят - оптимално съотношение на мускули / мазнини / телесни течности / клетъчна маса

С провеждане на тест основен метаболизъм се определят типа на метаболизма, дневния енергиен прием, съотношението между белтъчини-въглехидрати-мазнини в приеманата храна, начина за регулиране на водно-солевия баланс.

Copyright: 2003, Медицински център Панацея София