началоуслугистатиивръзкиинформация
Пластична
Реконструктивна и
Естетическа хирургия
   
Лазерна ТерапияКорекция на белези

Премахване на невуси(бемки), кисти и липоми

Присаждане на коса (микроиплантиране на собствени косми)

Изчистване на хемангиоми, венектазии и петна (чрез IPL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright: 2003, glorange.com